หน้าแรก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Phuluang Wildlife Sanctuary
www.Phuluang.org สำนักงานบริการนักศึกษาธรรมชาติเปิดเวลา 08.00 น.-16.00 น. บนภูหลวงยังไม่อนุญาตให้กางเต๊นท์นะครับ
* การขออนุญาตใช้บ้านพัก
 
ชำระค่าธรรมเนียม
ป้ายอัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่ภาพ
รถบริการรับส่งนักท่องเที่ยว บรรทุกได้คันละประมาณ 10 คนไป-กลับ ครั้งละ 800 บาทจอดที่ลานจอดรถหน้าสำนักงานฯ ค้างคืน 1,500 บาท
* แบบฟอร์มขอใช้บ้านพัก
 
* แหล่งศึกษาธรรมชาติ
 
ค่าบริการอาหาร
 
* Gallery