สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
       
นกตั้งล้อ
นกปรอดหัวเขม่า
นกกระรองทองแก้มขาว
นกปรอดโขนหัวจุก
ช้างป่า
ช้างป่า
ปูหิน
เต่าปูลู
   งานสำรวจสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  พบว่าในภูหลวงมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด  เช่น  ช้างป่ามีประชากรอย่างน้อย  95 ตัว  กวาง  เก้ง  เลียงผา  หมี  ค่าง  ชะนี  กระจง  อีเห็น  ชะมด  ไก่ป่า  ไก่ฟ้า  และนกที่สวยงามอีกหลายชนิด  รวมทั้งเต่าปูลูซึ่งเป็นพันธุ์ประหลาดที่หายากชนิดหนึ่งของไทย  ตลอดระยะทางเดินป่าจะมีรอยเท้าและร่องรอยของสัตว์ป่าเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ