www.phuluang.org
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Phuluang Wildlife Sanctuary  
ที่พักบริเวณใกล้เคียง
การขอใช้สถานที่และบ้านพัก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทธยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ ยื่นได้ที่ฝ่ายบ้านพักสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทธยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตู้ ปณ.52 ปทจ.เลย อ.เมือง จ.เลย 42000 หรือโทร.สอบถามที่ ภูหลวงโทร.042-801955 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใช้สถานที่และบ้านพักแล้วกรอกแบบฟอร์ม แฟ็กซ์มาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เบอร์ 042-801955 ถ้าไป-กลับ ซื้อตั๋วได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาธรรมชาติด่านตรวจที่ 1
 
บริเวณโคกนกกระบาไม่อนุญาตให้กางเต๊นท์
 
   
 
ที่พักบริเวณใกล้เคียงเขตฯภูหลวง(คลิกที่นี่)