เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเตลิ่น
ผาเตลิ่นอยู่ห่างจากโคกนกกระบาไปประมาณ 3.5 กม เป็นหน้าผาสูงราว 1,055 เมตร ตั้งอยู่แนวโขดหินริมผาด้านตะวันออก ยาวราว 3 กิโลเมตร มีทุ่งหญ้าเล็กๆ กั้นอยู่ มีพรรณไม้แคระ กุหลาบแดง กุหลาบขาว และมีบีโกเนียแซมอยู่ตามชะง่อนหิน และสามารถมองเห็นเทือกเขา ภูกระดึงได้อย่างชัดเจน