เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผาสมเด็จ

เส้นทางเดินผาสมเด็จจากโคกนกกระบาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กม. ถัดจากผาช้างผ่านไปประมาณ 1 กม.เป็นจุดชมวิวมีความสูงประมาณ 1,480 เมตร

ซึ่งมองออกไปจะเห็นแนวเทือกเขาและแนวชั้นหินของผาเตลิ่นเป็นเนินหญ้าลาดเป็นชั้นๆลงไป บริเวณหน้าผาเป็นป่าไม้พุ่มเตี้ยๆสลับกับโขดหินสวยงาม

เนื่องจากบริเวณผาสมเด็จมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เรียกว่าต้นสร้อยสมเด็จซึ่งค้นพบเป็นแห่งแรกจึงเรียกผานี้ว่าผาสมเด็จ