จุดดูพระอาทิตย์ขึ้นผาช้างผ่าน

ผาช้างผ่านอยู่ทางทิศตะวันออกของโคกนกกระบาระยะทางเดินประมาณ 1 กม.เป็นจุดดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม เนื่องจากบริเวณนี้เป็นทางเดินของช้างตัด

ผ่านจะมีช้างป่าเดินผ่านเป็นประจำ จึงเรียกผานี้ว่าผาช้างผ่าน มีความสูงประมาณ 1,480 เมตร

เส้นทางนี้ในระหว่างทางสามารถพบพรรณไม้ต่างๆและนกได้อีกด้วย