น้ำตกตาดเลย
น้ำตกตาดเลยอยู่ห่างจากโคกนกกระบาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กม.เส้นทางเดินค่อนข้างชัน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเลย เป็นน้ำตกชั้นเดียวตกจากหน้าผาสูงประมาณ 70 เมตร