ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป
ภาพเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงปฎิบัติหน้าที่ปราบปรามการกระทำผิด
เจ้าหน้าที่ถูกยิงจากการประทะกับพรานป่าที่ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่า เก็บหาของป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจพบการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำการเผาทำลายซากสัตว์ป่าที่ยึดมาได้
ภาพตรวจยึดการตัดไม้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแบ่ง
จับผู้ต้องหาที่เข้ามาทำการลักลอบตัดไม้หอม
ภาพตรวจยึดการลักลอบทำไม้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าภูขน