ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป
ภาพเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเข้าจับกุมนายทุนที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกยางพารา
นำโดย นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขตฯภูหลวงเมื่อวันที่ 5 พฤษพาคม 2554 บริเวณห้วยนกแซว ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
และบริเวณจุดห้วยตะคัว