เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานสุริยัน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานสุริยันมีระยะทางเดินรวม 1,870 เมตร เดินเป็นวงรอบไม่ย้อนกลับทางเดิม เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและผู้สูงอายุเดินไกลไม่ได้

เส้นทางเป็นพื้นราบไม่สูงชันมีหินโผล่เล็กน้อย ใช้เวลาเดินประมาณ 45-1 ชั่วโมง เหมาะแก่การศึกษาพืชพรรณต่างๆ

เมื่อเดินเข้าสู่ลานสุริยันสิ่งที่น่าสนใจคือ สภาพป่าเป็นป่าดิบแคระมีพรรณไม้เด่นจำพวกก่อ เช่นก่อดำ,ก่อหนู,ส้มแปะ,กุหลาบแดง,กุหลาบขาว,ส้มสา,ซึ่งจะขึ้น

สลับตามลานหินและมีกล้วยไม้ต่างๆ เช่นเอื้องตาเหิน,เอื้องสำเภางาม,เอื้องพลายงาม,สิงโตสยาม,สิงโตใบพาย,สิงโตรวงข้าว,เอื้องขยุกขยุย ฯลฯ

ซึ่งกล้วยไม้พรรณไม้แต่ละชนิดจะค่อยๆออกดอกบานสลับกันไปตามชนิด จะไม่บานพร้อมกันชนิดไหนที่ออกดอกก็จะสามารถพบเห็นได้ตามเส้นทางเดิน
เนื่องจากพื้นที่เส้นทางลานสุริยันเป็นพื้นที่เปราะบางในการเดินแต่ละครั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หน่วยฯโคกนกกระบา

ในเส้นทางเดินบางช่วงของเส้นทางจะมีลำธารสายเล็กๆซึ่งลำธารเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของน้ำสานและแม่น้ำเลย ในหน้าแล้งจะไม่ค่อยมีน้ำในหน้าฝนจะมีน้ำ

ไหลตลอด และตามร่องห้วยนี้พรรณไม้ที่ขึ้นจะเป็นพวก ก่วมแดง,หรือเมเปิ้ลแดง,ส้มสา

ตามพื้นล่างก็มีพืชพรรณสวยงามหลากหลายชนิด เช่นดอกหรีด,หญ้าดอกคำ,หญ้าปราบดอย ฯลฯ และมีหินที่มีลักษณะคล้ายนกบินซึ่งรีกว่าหินรูปนกกระบา