เส้นทางเดินรอยเท้าไดโนเสาร์
รอยเท้าไดโนเสาร์ ตามทางเดินบริเวณโคกยาว จะพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มีอายุ 100 - 140 ล้านปี พบบนแผ่นหินทรายจำนวน 15 รอย เป็นพวกคาร์โนซอร์ หรือไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นอาหาร พบปี พ.ศ. 2525 ถือได้ว่าเป็นการพบรอยเท้าครั้งแรกแถบเอเชียอาคเนย์