หน้าแรก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Phuluang Wildlife Sanctuary  
 
Phuluang.org ไม่อนุญาตให้กางเต๊นท์บริเวณพื้นที่โคกนกกระบา  
 
ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป
 
   
   
         
  ร่วมกันปลูกป่าเทิดพระเกียติ 84 พรรษาบรมราชาที่บ้านกลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย