หน้าแรก  
  ภูหลวงมรกตแห่งอีสาน: Phuluang.net เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบ จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์คือเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และไม่มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ให้รู้ถึงความงดงามและคุณค่าของธรรมชาติว่าน่าอนุรักษ์หวงแหนไว้อย่างไร
ทางเวบไซท์ Phuluang.org ของเราจะพยายามหาข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่า พันธุ์พืชที่น่าสนใจ ที่อยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ เพื่อมานำเสนอแก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนักศึกษาธรรมชาติที่ต้องการศึกษาข้อมูลเส้นทางต่างๆก่อนออกเดินทางศึกษาธรรมชาติที่ภูหลวง  
   
ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป
 
luang26@hotmail.com
 
 
Administrator